หน้าแรก รายละเอียดของห้องพัก ผังภายในรีสอร์ท ติดต่อเพื่อจองห้องพัก บรรยากาศทั่วไป กิจกรรม ท่องเที่ยว

รายละเอียดบ้านพัก
ZONE A
20 เมตร
ถึงทะเล

บ้านพักเป็นหลัง

(คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)

บ้านกาแล บ้านทับทิม บ้านแสนสุข
บ้านกาแล 1 - 6
พักได้ 2 ท่าน
บ้านทับทิม 1- 8
พักได้ 2 ท่าน
บ้านแสนสุข
พักได้ 12 - 15 ท่าน
บ้านกินลมชมทะเล  
บ้านกินลมชมทะเล
พักได้ 12 - 15 ท่าน
จามจุรี 9 - 10
พักได้ 2 ท่าน
 

ZONE B
100 เมตร
ถึงทะเล

บ้านพักเป็นหลัง

(คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)

บ้านเคียงดาว
บ้านเคียงดาว
พักได้ 4 ท่าน ไม่เกิน 6 ท่าน
บ้านเคียงเดือน
พักได้ 4 ท่าน ไม่เกิน 6 ท่าน
บ้านจามจุรี 1 - 8
พักได้ 2 ท่าน
บ้านเอื้องฟ้า 1- 2 บ้านชื่นจิตต์ บ้านชื่นจิตต์
บ้านเอื้องฟ้า 1 - 2
พักได้ 8 ท่าน ไม่เกิน 10 ท่าน
บ้านชื่นจิตต์
พักได้ 4 ท่าน ไม่เกิน 6 ท่าน
บ้านเย็นใจ
พักได้ 6 ท่าน ไม่เกิน 8 ท่าน
   
บ้านนอนรวม
พักได้ 12 ท่าน ไม่เกิน 15 ท่าน
   

ZONE C
120 เมตร
ถึงทะเล

ทาวเฮาท์
พักได้
50 - 100 ท่าน

(คลิ๊กที่ภาพเพื่อ ดูรายละเอียด)

ทาวเฮ้าท์    
ทาวเฮาท์    


หน้าแรก รายละเอียดของห้องพัก ผังภายในรีสอร์ท ติดต่อเพื่อจองห้องพัก บรรยากาศทั่วไป กิจกรรม ท่องเที่ยว

© Copyright 2006 www.yoongthongvilla.com
ยูงทอง วิลล่า 162/11-12 หมู่ 4 ถนน เพ-แกลง-กลำ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง
Tel : 038-648463 Fax : 038-647695 Mobile : 089-1688141 ,081-6365923 , 089-9434000 เวลา 8.30 น. - 18.00 น.

2004 Design by Camptour.net All rights reserved.