ห้องพักโซน A

12575890_953174991385010_1888346958_n

บ้านกาแล 1 – 6

สำหรับ 2 ท่าน

12583640_953176218051554_1667796410_n

บ้านทับทิม 1-6

สำหรับ 2 ท่าน

12810015_974471675922008_218453288_o

บ้านกินลม

สำหรับ 15 ท่าน

2

บ้านแสนสุข

สำหรับ 15 ท่าน

ห้องพักโซน B

12606796_953178168051359_1643531218_n

บ้านเคียงดาว – เคียงเดือน

สำหรับ 4-6 ท่าน

1479444074731

บ้านจามจุรี 1-10

บ้านทับทิม 7-8

สำหรับ 2 ท่าน

12596520_953178734717969_120457397_n

บ้านชื่นจิตต์

สำหรับ 4-6 ท่าน

12571230_953180301384479_1233723047_n

บ้านเอื้องฟ้า 1 – 2

สำหรับ 8-10 ท่าน

12625715_953177268051449_391906100_n

บ้านนอนรวม

สำหรับ 12-15 ท่าน

2

บ้านเย็นใจ

สำหรับ 6-8 ท่าน

ห้องพักโซน C

12606863_953185784717264_482056822_n

ชุดเรือนแถว

สำหรับ 50-100 ท่าน